Tuyển Dụng

Nhận sinh viên thực tập thiết kế đồ họa

25/05/2021 09:28 219

Liên tục nhận sinh viên thực tập chuyên ngành thiết kế đồ họa, thiết kế mỹ thuật. Sinh viên thực tập tại công ty hoặc thực tập có hướng dẫn từ xa làm tại nhà Để góp phần tạo ra môi trường đào tạo thực tiễn giúp các sinh viên có cơ hội học tốt […]